עדויות מצולמות

עדות מצולמת – שלי בורנובסקי

שיקום של שתי לסתות ALL-ON-4

עדות מצולמת של הזוג שון

עדות מצולמת – יוסי רייס

עדות מצולמת – אורי אדרי

עדות מצולמת – נורית דניאל

עדותו של ד"ר אוסקר זנדהוייז

צמח קדושי מספר על המהפך בחייו