עדויות מצולמות

עדות אישית – מירב

עדות אישית – גלילה

על איכות לא מתפשרים

עדות אישית – אורלי

עדות מצולמת – שלי בורנובסקי

שיקום של שתי לסתות ALL-ON-4

עדות מצולמת של הזוג שון

עדות מצולמת – יוסי רייס

עדות מצולמת – אורי אדרי